HET VERASTE ME COMPLEET DAT MIJN MEDEWERKERS JUIST MEER STURING WENSEN

Succesvol leiderschap begint bij zelfinzicht

Het LAD-profiel geeft een diepgaand inzicht in je dominantie, controle behoefte, toegankelijkheid, sociabiliteit en zelfvertrouwen

Met het LAD-profiel ontwikkel je jezelf in sturen, loslaten en verbinden met anderen

LAD-PROFIEL |
ONLINE


Het LAD-profiel vormt de basis voor zelfinzicht en de praktijk van het geven van autonomie.  Je bespreekt het LAD-profiel met een coach in een persoonlijk gesprek. De coach neemt samen met jou de uitkomsten van de LAD-vragenlijst door en legt verbinding met praktische voorbeelden.
De uitkomst vergroot het inzicht in jezelf en in het praktisch handelen.  Het is gericht op verder ontwikkelen van je stijl en vaardigheden in de praktijk.

De kosten voor het LAD-profiel en het persoonlijk coachingsgesprek bedragen € 895,- (excl. BTW)

LAD-COACHINGSTRAJECT | INDIVIDUEEL


De uitkomsten van het LAD-profiel vertalen naar je dagelijkse praktijk staat centraal. De start van het traject is vergelijkbaar met het LAD- coachingsgesprek. Daarna komt de focus te liggen op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in het stimuleren van autonomie in de praktijk. De coach werkt als spiegel, sparringpartner en zal sturen en ruimte geven. De coach helpt je om je persoonlijkheid in te zetten. Na een intakegesprek word je in vier coachingsgesprekken begeleid om in de praktijk aan de slag te gaan.

De kosten voor het LAD-profiel en het coachingstraject bedragen € 2.095,- (exclusief BTW)

 

LAD-OPLEIDING |
GROEP OF TEAM


Aan het LAD-Ontwikkeltraject kun je op twee manieren deelnemen:
– Open inschrijving
– In Company
Samen met vijf ‘collega’ leidinggevenden neem je deel aan het ontwikkeltraject. Daarin worden LAD-profielen met elkaar gedeeld en verdiept. Je maakt de vertaling naar de praktijk door het inbrengen van eigen casuïstiek.

De opleiding bestaat uit een persoonlijke intake, en twee losse blokken (3 dagdelen en 2 dagdelen). 
De investering in het LAD-Ontwikkeltraject, inclusief het LAD-profiel, bedraagt € 2.495,- (per persoon exclusief BTW en arrangementskosten)

® Leadership Autonomy Drives