Het LAD-profiel geeft je een diepgaand inzicht in 6 persoonlijke autonomie drijfveren. De autonomie drijfveren hebben een significante relatie in de mate waarin je als leidinggevende autonomie van medewerkers stimuleert of afremt. Op basis van het LAD-profiel kun je gericht jouw persoonlijke stijl en vaardigheden verder ontwikkelen om medewerkers te laten groeien in autonomie.

   Hoe werkt LAD?

  1. Jij en je waarnemers vullen de LAD-vragenlijst ONLINE in.
  2. Je ontvangt jouw LAD-profiel digitaal.
  3. Je bespreekt jouw LAD-profiel ONLINE met een coach.
  4. Je gaat in de praktijk aan de slag met je nieuwe inzichten.

   Optioneel

  • Je start een individueel coachingstraject.
  • Je start een ontwikkeltraject samen met andere leidinggevenden.

LAD-Profiel |  ONLINE bespreken
Het LAD-profiel vormt de basis voor zelfinzicht en de praktijk van het geven van autonomie.  Je bespreekt het LAD-profiel met een coach in een persoonlijk gesprek. De coach neemt samen met jou de uitkomsten van de LAD-vragenlijst door en legt verbinding met praktische voorbeelden.
De uitkomst vergroot het inzicht in jezelf en in het praktisch handelen.  Het is gericht op verder ontwikkelen van je stijl en vaardigheden in de praktijk.

De kosten voor het LAD-profiel en het persoonlijk coachingsgesprek bedragen € 895,- (excl. BTW)

LAD-Coachingstraject | Individueel
De uitkomsten van het LAD-profiel vertalen naar je dagelijkse praktijk staat centraal. De start van het traject is vergelijkbaar met het LAD- coachingsgesprek. Daarna komt de focus te liggen op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in het stimuleren van autonomie in de praktijk. De coach werkt als spiegel, sparringpartner en zal sturen en ruimte geven. De coach helpt je om je persoonlijkheid in te zetten. Na een intakegesprek word je in vier coachingsgesprekken begeleid om in de praktijk aan de slag te gaan.

De kosten voor het LAD-profiel en het coachingstraject bedragen € 2.095,- (exclusief BTW)

 

LAD-Ontwikkeltraject | Met anderen
Aan het LAD-Ontwikkeltraject kun je op twee manieren deelnemen:
– Open inschrijving
– In Company
Samen met vijf ‘collega’ leidinggevenden neem je deel aan het ontwikkeltraject. Daarin worden LAD-profielen met elkaar gedeeld en verdiept. Je maakt de vertaling naar de praktijk door het inbrengen van eigen casuïstiek.

Het traject bestaat uit een persoonlijke intake, en twee losse blokken (een twee- en eendaagse bijeenkomst). 
De investering in het LAD-Ontwikkeltraject, inclusief het LAD-profiel, bedraagt € 2.495,- (exclusief BTW en arrangementskosten)

® Leadership Autonomy Drives