Het LAD-profiel is een uniek instrument dat inzicht geeft in  jouw  ‘autonomie’ drijfveren (6) én voorbeelden uit jouw praktijk van sturen en ruimte geven aan medewerkers. Het LAD-profiel vormt het fundament om je verder vanuit je persoonlijkheid te ontwikkelen. Je ontvangt het LAD-profiel na het invullen van een vragenlijst, uit 1964, en sinds 20 jaar door ons ingezet wordt voor leidinggevenden. De vragenlijst wordt door jezelf en door anderen, uit het werk én  privé, ingevuld.

LAD-Coachingsgesprek
Het LAD-profiel vormt de basis voor zelfinzicht en de praktijk van het geven van autonomie.  Je bespreekt het LAD-profiel met een coach in een persoonlijk gesprek. De coach neemt samen met jou de uitkomsten van de LAD-vragenlijst door en legt verbinding met praktische voorbeelden.
De uitkomst vergroot het inzicht in jezelf en in het praktisch handelen.  Het is gericht op het geven van een vervolg in de praktijk.

De kosten voor het LAD-profiel en het persoonlijk coachingsgesprek bedragen € 895,- (excl. BTW)

LAD-Coachingstraject
De uitkomsten van het LAD-profiel vertalen naar je dagelijkse praktijk staat centraal. De start van het traject is vergelijkbaar met het LAD- coachingsgesprek. Daarna komt de focus te liggen op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in de praktijk. De coach werkt als spiegel, sparringpartner en zal sturen en ruimte geven. De coach helpt je om je persoonlijkheid in te zetten in de praktijk. Na een intakegesprek word je in vier coachingsgesprekken begeleid om in de praktijk aan de slag te gaan.

De kosten voor het LAD-profiel en het coachingstraject bedragen € 2.095,- (exclusief BTW)

 

LAD-Ontwikkeltraject
Aan het LAD-Ontwikkeltraject kun je op twee manieren deelnemen:
– Open inschrijving
– In Company
Samen met vijf ‘collega’ leidinggevenden neem je deel aan het ontwikkeltraject. Daarin worden LAD-profielen met elkaar gedeeld en verdiept. Je maakt de vertaling naar de praktijk door het inbrengen van eigen casuïstiek.

Het traject bestaat uit een persoonlijke intake, en twee losse blokken (een twee- en eendaagse bijeenkomst). 
De investering in het LAD-Ontwikkeltraject, inclusief het LAD-profiel, bedraagt € 2.495,- (exclusief BTW en arrangementskosten)

® Leadership Autonomy Drives